Velkommen til Forsyningsdigitaliseringsprogrammet

Som en del af den politiske aftale om en ambitiøs og ansvarlig strategi for Danmarks digitale udvikling (S, V, M, SF, LA, DD, KF, Ø, RV, DF og ALT) af 8. februar 2024 og dennes fokus på at flere data skal gøres tilgængelige for den grønne omstilling, etableres et Forsyningsdigitaliseringsprogram for perioden 2024-2027.

Et forsyningsdigitaliseringsprogram skal sikre en grøn, sammenhængende og effektiv forsyningssektor. Det skal blandt andet ske ved, at der skabes rammer og regulering for, hvordan data i forsyningssektoren indsamles, struktureres og gøres tilgængelige.

Målbilledet for Forsyningsdigitaliseringsprogrammet er ambitionen om at fremme et sammenhængende økosystem for forsyningsdata, så man kan udnytte det fulde potentiale ved digitalisering, herunder bedre udnyttelse af ressourcer og infrastruktur på tværs af værdikæder og forsyningsarter.

Med Forsyningsdigitaliseringsprogrammet er det ambitionen, at dette skal ske i et tæt samarbejde mellem dataforvaltere, dataanvendere og forbrugere i og omkring forsyningssektoren. Derfor etableres et offentligt-privat partnerskab med forsyningssektoren og anvendere af forsyningsdata.

Du kan læse mere om Forsyningsdigitaliseringsprogrammet og dets partnerskab på denne hjemmeside.