Vil du være med?

Er du Interesseret i at deltage i partnerskabet? Så kan du gøre det ved at:

  • læse om programmet og partnerskabet her på forsyningsdigitaliseringsprogram.dk, fx ved at læse sammenfatningen af anvenderdialoger med brugere af forsyningsdatas udfordringer med sikker og brugervenlig adgang til forsyningsdata, løsningsforslag herfor og værdiskabelse herved.
  • skrive sig op til at modtage Forsyningsdigitaliseringsprogrammets nyhedsbrev.
  • bidrage via aktiv deltagelse i bl.a. workshops og høringer – lad dig registrerer i vores interessantdatabase.
  • bidrage med konkrete anvender- eller brugerønsker – dele disse som et anvenderønske.
  • gå i dialog med deltagende brancheorganisationer.

Medlem af en dataudviklingsgruppe? 

Vil du dedikere tid og arbejdsindsat som medlem af en af partnerskabets sektorspecifikke dataudviklingsgrupper for el, fjernvarme eller vand? Og kan du genkende dig selv i den medlemsprofil, som fremgår af appendiks 2 i kommissoriet for partnerskabet? Herunder i) har en forretningsmæssig indsigt og erfaring med data og digitalisering i relation til den respektive forsyningsgren, ii) har forankring i ledelseslaget i din organisationer, iii) du eller din organisation kan prioritere ressourcer til arbejdet med fx forslag til datamodeller, branchestandarder, indhentningsfrekvens, mv.

Så send os snarest muligt en motiveret ansøgning til fdp@ens.dk (mærket ”dataudviklingsgruppe for” hhv. el, fjernvarme eller vand). Deltagelse i dataudviklingsgrupperne er ikke lønnet. 

Dataudviklingsgrupperne forventes at blive konstrueret relativt smalt, men yderligere aktører forventes inddraget løbende via konkrete arbejdsspor om specifikke tematikker, herunder via fx workshops og høringer (se mulighed for at tilmelde sig vores interessentdatabase her på siden).

Anvenderønske

Har du et konkret ønske til flere og bedre data, eller bedre adgang til data fra forsyningssektoren? Herunder fx til hvordan forsyningsdata (el-, varme- og vand) burde indsamles, opbevares, sammenstilles, eller distribueres af de relevante aktører, eller hvorledes de deles gennem adgang til kunder, betroede aktører og tredjeparter.

Vær gerne så konkret som mulig.

Interessentdatabase

En stor gruppe aktører forventes af være repræsenteret via brancheorganisationer, med pladser i partnerskabets fora. Men er du interesseret i at bidrage aktivt til partnerskabet med ekspert- eller anvenderperspektiver i de forskellige fora og/eller deltage i bredere FDP-arrangementer, hører vi gerne fra dig via nedenstående formular.

Interesseområde(r) *

Vælg en eller flere interesseområder

Feltet skal udfyldes

Felter med (*) skal udfyldes

Interesseområde *

Vælg en eller flere interesseområder

Ønsker du at modtage invitationer til åbne arrangementer

Felter med (*) skal udfyldes