Forum for Forsyningsdata

På denne side finder du information om Forum for Forsyningsdata (FFD), som er partnerskabets beslutningsorgan, herunder dagsordner, referater, medlemsliste osv.

 

Medlemmer af Forum for Forsyningsdata

Organisation

Medlem

Dansk Fjernvarme

Kim Mortensen

Dansk Erhverv

Casper Klynge

Danske Vandværker

Susan Münster

DANVA

Carl-Emil Larsen

DI Digital

Camilla Ley Valentin

DI Ejendom

Helle Juhler-Verdoner

Energinet

Nikolai Peulicke

Energistyrelsen

Stine Leth Rasmussen (forperson)

Forbrugerrådet TÆNK

Esben Grønborg Geist

Green Power Denmark

Mette Rose Skaksen

KL

Stine Johansen

Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur

Søren Beltofte

TEKNIQ Arbejdsgiverne

Troels Blicher Danielsen

 Du kan læse mere om Forum for Forsyningsdata’s rolle i FDP's kommissorium.