Dataudviklingsgruppe for fjernvarme

Mere information følger om medlemmer samt mødetidspunkt og -materiale.