Dataudviklingsgruppe for EL

Mere information følger om medlemmer samt mødetidspunkt og -materiale.